Đang xem các bài viết theo từ khóa

nhà máy gia công dược phẩm độc quyền

Những tiêu chí chọn nhà máy gia công dược phẩm độc quyền

Đến tháng 10/2020, cả nước ta có đến 259 nhà máy gia công dược phẩm, thực phẩm chức năng...được cấp chứng chỉ GMP trong sản xuất. Để lựa chọn được nhà máy gia công dược phẩm phù hợp ngoài tiêu chuẩn GMP – WHO thì doanh nghiệp cần phải chú ý…