Đang xem các bài viết theo từ khóa

Ceo Nguyễn Hạnh Dung

Ceo Nguyễn Hạnh Dung: Thay đổi tạo nên thành công.

Thông minh, xinh đẹp và tài năng là những cụm từ chính xác nhất để nói về nữ Ceo trẻ Nguyễn Hạnh Dung. Cô chính là hình mẫu lý tưởng của phụ nữ hiện đại thời kỳ công nghệ 4.0. Bước qua bao nhiêu rào cản trong những năm khởi nghiệp, Hạnh…