SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ

274
Chiều ngày 20/12, Sở Thông tin Truyền thông tổ chức buổi họp đánh giá tình hình triển khai chuyển đổi số, an toàn thông tin năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, mọi người đang ngồi và trong nhà
Trong năm 2022, mạng diện rộng của tỉnh đã triển khai đến 100% cơ quan hành chính các cấp, hoạt động ổn định, thông suốt. Trục liên thông văn bản của tỉnh kết nối liên thông các sở, ban ngành tỉnh, UBND các cấp  thông suốt với Văn phòng Chính phủ, các bộ ngành Trung ương và các địa phương ngoài tỉnh. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã hoàn thành kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống một cửa điện tử đã triển khai tại 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, và UBND các địa phương. Hệ thống giao dịch điện tử, chia sẻ dữ liệu đáp ứng nhu cầu kết nối và chia sẻ thông tin với các ngành có liên quan.  Các ứng dụng thí điểm Dịch vụ đô thị thông minh đều kết nối và chia sẻ, tập trung và thông suốt cho người sử dụng. Về lĩnh vực an toàn, an ninh mạng, hệ thống bảo mật của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh đã phát hiện và ngăn  hơn 1 triệu sự kiện như (spam mail, thăm dò mật khẩu…); ngăn chặn 47.631 sự kiện tấn công, thăm dò các ứng dụng, dịch vụ WEB. Toàn tỉnh có 859 tổ công nghệ số cộng đồng đạt tỷ lệ 100%. Trong năm 2023, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số phục vụ xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; đáp ứng xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh.  Tiếp tục nâng cao công tác tập huấn, đào tạo kỹ năng, kinh nghiệm cho các sở , ngành, địa phương và Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh, hỗ trợ, đào tạo Tổ công nghệ số cộng đồng trở thành lực lượng nồng cốt trong chuyển đổi số của tỉnh.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Phạm Tuấn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM