Ông Đặng Lê Nguyên Vũ chính thức sở hữu toàn bộ cổ phần Trung Nguyên

Vào ngày 11/03/2021, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã có Quyết định giám đốc thẩm số 01/202/HNGĐ-GĐT đối với Bản án phúc thẩm số 39/2019/HNGĐ-PT ngày 05/12/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao TP.HCM và Bản án sơ thẩm số 291/2019/HNGĐ-ST ngày 27/03/2019 của Tòa án nhân dân TP.HCM về vụ án tranh chấp về hôn nhân và gia đình giữa Ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Theo Quyết định giám đốc thẩm, ông Đặng Lê Nguyên Vũ thanh toán cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là 1.318.471.219.421,54 đồng (So với bản án phúc thẩm ngày 05/12/2019 thì ông Đặng Lê Nguyên Vũ phải thanh toán thêm cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo hơn 127 tỷ đồng). Căn cứ Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 11/03/2021, Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo hoàn toàn không còn là vợ chồng sau gần 20 năm chung sống; bà Lê Hoàng Diệp Thảo hoàn toàn không còn là cổ đông trong các Công ty thuộc Tập đoàn Trung Nguyên. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ – Nhà sáng lập, Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên giữ được Thương hiệu Trung Nguyên do Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và gia đình đã sáng lập từ năm 1996.
Căn cứ đơn yêu cầu thi hành án của Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ngày 13 tháng 05 năm 2021 Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP.HCM đã có Quyết định số 416/QĐ-CTHADS về việc sửa đổi, bổ sung về việc thi hành án số 940/QĐ-CTHADS ngày 02/01/2020 với nội dung: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thanh toán cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo số tiền chênh lệch về giá trị tài sản thực nhận so với giá trị tài sản được chia là 1.318.471.219.421,54 đồng (Một nghìn ba trăm mười tám tỉ, bốn trăm bảy mươi mốt triệu, hai trăm mười chín ngàn, bốn trăm hai mươi mốt phẩy năm mươi tư đồng).
Trước đây, vào ngày 13/01/2020, Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nộp số tiền chênh lệch tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo là 1.190.677.619.855 đồng (Một nghìn một trăm chín mươi tỉ, sáu trăm bảy mươi bảy triệu, sáu trăm mười chín ngàn, tám trăm năm mươi lăm đồng) và nay, vào ngày 20/05/2021, Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nộp thêm số tiền 127.793.599.566,54 đồng (Một trăm hai mươi bảy tỉ, bảy trăm chín mươi ba triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi sáu phẩy năm mươi tư đồng) tại Cục thi hành án dân sự TP.HCM.
Theo Giấy xác nhận kết quả thi hành án số 9233/GXN-THADS ngày 21 tháng 05 năm 2021 của Cục thi hành án dân sự TP.HCM, Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thanh toán chênh lệch tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo và không còn thi hành thêm bất kỳ nội dung nào khác theo Quyết định sửa đổi bổ sung quyết định về thi hành án số 416/QĐ-CTHADS ngày 13/5/2021.
Căn cứ Quyết định giám đốc thẩm số 01/202/HNGĐ-GĐT ngày 11/03/2021 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, căn cứ Quyết định sửa đổi bổ sung quyết định về thi hành án số 416/QĐ-CTHADS ngày 13/5/2021 và căn cứ Giấy xác nhận kết quả thi hành án số 9233/GXN-THADS ngày 21/05/2021 của Cục thi hành án dân sự TP.HCM, Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định:
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM