HỘI VIÊN NÔNG DÂN VĨNH LONG THAM GIA SẢN XUẤT SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO CHUẨN OCOP

229
Theo Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long, thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm”, thời gia qua, Hội Nông dân các cấp phối hợp vận động hội viên nông dân tham gia sản xuất sản phẩm đạt chất lượng theo chuẩn OCOP gắn với nhãn hiệu hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm.
Tính từ năm 2018 đến nay, tỉnh Vĩnh Long có trên 70 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của hơn 40 đơn vị doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh. Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” đang góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.
Thời gian tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận, xây dựng thương hiệu để quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nhất là các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như: lúa, cây có múi, khoai lang, các loại thủy sản và các sản phẩm tiềm năng.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Lê Hải – Quốc Sử
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM