Ưu đãi lớn tháng 5 từ các dòng điện thoại

178
Từ ngày 01/05/2021 đến 31/05/2021, khách hàng mua các sản phẩm điện thoại (iPhone, Samsung, OPPO, Xiaomi, Vsmart, Vivo, Masstel, Nokia, Realme), máy tính bảng (Samsung, Apple, Masstel), Watch (Samsung, Apple, Xiaomi, Masstel), tất cả các sản phẩm phụ kiện có giá trị trên 50.000 đồng (đã bao gồm VAT) sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn trên website random.org trúng điện thoại hấp dẫn.
Đại tiệc sale mừng sinh nhật Viettel store 15 năm
Đại tiệc sale mừng sinh nhật Viettel store 15 năm
Cụ thể, sau khi hoàn tất các thủ tục mua hàng, khách hàng sẽ được nhận mã dự thưởng. Tương ứng với 50.000 đồng khách hàng sẽ được cấp 01 mã số dự thưởng. Cứ mỗi 50.000 đồng tiếp theo trên giá trị sản phẩm đó khách hàng sẽ nhận thêm 01 mã.
Mã dự thưởng sẽ được nhắn tin vào số điện thoại của khách hàng. Không giới hạn mã số dự thưởng đối với một khách hàng.
Chi tiết giải thưởng áp dụng trong chương trình
– 04 giải mua Samsung trúng Samsung Galaxy A32 5G mỗi tuần. Thời gian dự kiến quay thưởng: Quay làm 04 đợt.
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 1 giải
 •  Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 1 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021). Số lượng 1 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 1 giải.
– 40 giải mua Apple trúng Apple AirTags mỗi tuần. Thời gian dự kiến quay thưởng: Quay làm 04 đợt.
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 10 giải
 • Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 10 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021).  Số lượng 10 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 10 giải.
– Mua OPPO trúng điện thoại Smartphone01 giải thưởng trúng 01 điện thoại Oppo Reno 5 trị giá 8.690.000 đồng ( Quay vào Tuần 2) hoặc Oppo A54 trị giá 4.690.000 đồng ( Quay các tuần 1,3,4).
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 1 giải
 • Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 1 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021).  Số lượng 1 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 1 giải.
– 20 giải mua Xiaomi trúng Xiaomi Mi Band 5 mỗi tuần. Thời gian dự kiến quay thưởng: Quay làm 04 đợt.
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 5 giải
 • Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 5 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021).  Số lượng 5 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 5 giải.
– 08 giải mua Vsmart trúng Vsmart Star 5 mỗi tuần. Thời gian dự kiến quay thưởng: Quay làm 04 đợt.
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 2 giải
 • Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 2 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021).  Số lượng 2 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 2 giải.
– 04 giải mua Vivo trúng Vivo Y72 5G mỗi tuần. Thời gian dự kiến quay thưởng: Quay làm 04 đợt.
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 1 giải
 • Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 1 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021).  Số lượng 1 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 1 giải.
– 08 giải mua Masstel trúng Masstel Fami 12 mỗi tuần. Thời gian dự kiến quay thưởng: Quay làm 04 đợt.
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 2 giải
 • Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 2 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021).  Số lượng 2 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 2 giải.
– 04 giải mua Phụ kiện trúng Loa Bluetooth Sony SRS-XB23 mỗi tuần. Thời gian dự kiến quay thưởng: Quay làm 04 đợt.
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 1 giải
 • Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 1 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021).  Số lượng 1 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 1 giải.
– 08 giải mua Nokia trúng Tai nghe Nokia Power Earbuds Lite mỗi tuần. Thời gian dự kiến quay thưởng: Quay làm 04 đợt.
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 2 giải
 • Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 2 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021).  Số lượng 2 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 2 giải.
– Mua Realme trúng điện thoại Smartphone01 giải thưởng trúng 01 Realme C15 trị giá 3.790.000 đồng ( quay vào tuần 2) hoặc Realme C25 trị giá 4.690.000 đồng ( Quay các tuần 1,3,4)
 • Ngày 11/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 01/05/2021 đến ngày 08/05/2021). Số lượng 1 giải
 •  Ngày 18/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 09/05/2021 đến ngày 16/05/2021). Số lượng 1 giải
 • Ngày 26/05/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 17/05/2021 đến ngày 24/05/2021).  Số lượng 1 giải
 • Ngày 02/06/2021 (Quay thưởng cho các khách hàng mua hàng và được cấp mã dự thưởng từ ngày 25/05/2021 đến ngày 31/05/2021). Số lượng 1 giải.
Ngày kết thúc chương trình, Viettel Store sẽ tổng hợp các mã dự thưởng của khách hàng theo từng ngành hàng và tiến hành quay thưởng trên trang www.random.org để xác định các khách hàng trúng thưởng (mỗi ngành hàng sẽ có thời gian quay thưởng và số lượng giải thưởng khác nhau).
Lưu ý:
– Nhân viên Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel
– Trung tâm Bán lẻ, các đại lý, nhà phân phối của Công ty, các Công ty in ấn quảng cáo có liên quan đến chương trình này không được tham dự chương trình khuyến mại.
– Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất Nhập khẩu Viettel– Trung tâm bán lẻ được sử dụng thông tin, hình ảnh của khách hàng cho mục đích quảng cáo thương mại khi có sự đồng ý của khách hàng.
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM