Đang xem các bài viết theo từ khóa

kết quả thi tốt nghiệp đợt 2

Ngày (16/8), công bố kết quả thi tốt nghiệp đợt 2

Theo đó thời gian công bố kết quả thi sẽ từ 13h00 ngày 16/8/2021, thay vì ngày 24/8/2021 như kế hoạch trước đó. Ngày 15/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Giang, Cao Bằng,…