PNJ đạt hơn 12 nghìn tỷ đồng doanh thu 7 tháng

361
Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ, sàn HOSE) cho biết, Công ty đạt 12.126 tỷ đồng doanh thu thuần trong 7 tháng đầu năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế 7 tháng của PNJ đạt 704 tỷ đồng, lần lượt tăng 33,9% và 41,8% so với cùng kỳ. Kết thúc 7 tháng đầu năm 2021, PNJ đã hoàn thành 57,2% kế hoạch lợi nhuận 2021.

Đến cuối tháng 7, PNJ đã tạm đóng 274 cửa hàng trên toàn hệ thống do giãn cách xã hội. PNJ ghi nhận doanh thu thuần trong tháng 7 đạt 489 tỷ đồng, giảm 62,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tháng 7 đạt âm 32 tỷ đồng, giảm 157,3% so với cùng kỳ.

Về từng mảng kinh doanh, doanh thu kênh bán lẻ lũy kế 7 tháng đầu năm của PNJ đạt tăng trưởng 32,4% so với thời điểm cùng kỳ; doanh thu bán buôn lũy kế 7 tháng đầu năm 2021 tăng trưởng 13,8% so với cùng kỳ. Doanh thu vàng miếng lũy kế 7 tháng năm 2021 tăng trưởng 50,1%.

Biên lợi nhuận gộp trong tháng 7/2021 đạt 19,6%, tăng cao hơn so với mức 17,7% cùng kỳ 2020. Lũy kế 7 tháng, tỷ lệ lợi nhuận gộp/doanh thu thuần đạt 18,6%, giảm so với mức 19,4% cùng kỳ 2020.

Tổng chi phí hoạt động trong tháng 7/2021 giảm 16,9% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế 7 tháng đầu năm, tỷ lệ chi phí hoạt động/ lợi nhuận gộp đạt 58,5%.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán, PNJ có tổng vốn chủ sở hữu tại ngày 30/6/2021 là 5.719 tỷ đồng, tổng tại sản 9.176 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty tăng 13,8% so với đầu năm, đạt giá trị 7.451 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho là hàng hóa chiếm tỷ trọng chủ yếu với giá trị 6.372 tỷ đồng./.

Chí Tín

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM