Ngày bầu cử được quy định chặt chẽ như thế nào?

70
Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước bầu cử. Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban Bầu cử trình Hội đồng Bầu cử quốc gia xem xét, quyết định.
Căn cứ theo quy định, Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 quyết định rõ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 là Chủ nhật ngày 23/5/2021
Thời điểm bắt đầu và kết thúc bỏ phiếu
Việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho tới 7 giờ tối ngày 23/5/2021.
Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 9 giờ tối ngày 23/5/2021.
Hòm phiếu
Bảo đảm chắc chắn, trang trí sạch đẹp, phía mặt trước của hòm phiếu có dán hình Quốc huy, phía dưới có dòng chữ “HÒM PHIẾU”. Ngoài hòm phiếu chính, Tổ bầu cử phải chuẩn bị hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) và niêm phong hòm phiếu.
Hoàn thành bỏ phiếu
Trong trường hợp chưa hết thời gian bỏ phiếu theo quy định mà đã có 100% người trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử cũng không được tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu trước thời điểm 7 giờ tối cùng ngày.
Các Tổ bầu cử, các thành viên Tổ bầu cử có thể vận động, tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền bầu cử của mình nhưng không được thúc giục, ép buộc cử tri phải đi bỏ phiếu sớm để kết thúc sớm việc bỏ phiếu.
Sự kiện bất ngờ
Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo Ban bầu cử, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.
Nguồn: Sách “Hỏi – Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM