NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TIẾP TỤC GIẢM MỘT LOẠT LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 3/4

230
Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa ban hành các quyết định điều chỉnh các mức lãi suất điều hành, có hiệu lực từ ngày 3/4.
Cụ thể, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức tín dụng giữ nguyên ở mức 6,0%/năm.
Ngoài giảm lãi suất tiền gửi , Ngân hàng nhà nước còn quyết định giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Phạm Tuấn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM