HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN TỐT CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THUẾ NĂM 2021

296
Sáng ngày 27/09, Cục thuế tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tuyên dương tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2021. Đến dự có ông Lê Quang Trung, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Minh Dũng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.
Tại hội nghị, 104 đơn vị là các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã được tuyên dương khen thưởng. Đây là các đơn vị, người nộp thuế có kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành tốt nghĩa vụ thế, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động; chấp hành nghiêm chính sách, pháp lật về thuế góp phần cùng ngành thuế tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021.
Năm qua, dịch bệnh covid-19 đã tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế- xã hội của tỉnh và ảnh hưởng đến tình hình thu ngân sách trên địa bàn. Song, được sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm cao trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, kết quả thu ngân sách của tỉnh hơn 5.499 tỷ đồng, đạt 101,06% so với sự toán pháp lệnh.
Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Quang Trung, Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế cùng ngành thuế tỉnh nhà. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả số thu đạt được trong năm 2021 của ngành thuế là cơ sở để tỉnh Vĩnh Long có thêm nguồn lực triển khai các chương trình, chính sách đảm bảo an sinh xã hội và tạo tiền đề triển khai thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội cho những năm tiếp theo.
Ông Lê Quang Trung, Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long.
“Lãnh đạo tỉnh đánh giá rất cao sự nỗ lực, sáng tạo vượt qua khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời ngành thuế đã tích cực triển khai đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách tạo điều kiện tốt  nhất để người nộp thuế thụ hưởng các chính sách ưu đãi về thuế. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới các doanh nghiệp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sẽ phát huy tốt kết quả đạt được, vượt qua khó khăn, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng hiệu quả. Với tinh thần xem sự thành công của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh chính là sự thành công của tỉnh nhà, chính quyền các cấp và ngành thuế cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tạo công bằng và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế đối với mọi doanh nghiệp, mọi thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn tỉnh.”
Chương trình Thời sự phát sóng lúc 18h30 trên THVL1.
Phạm Tuấn
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM