FPT phát hành gần 120 triệu cổ phiếu ra thị trường

Được biết, tỷ lệ thực hiện quyền của đợt chi trả lần này là 15%, tức mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 1.183 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền 2/6/2021.

FPT phát hành gần 120 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 15%

Theo kế hoạch, năm 2020, FPT chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% và cổ tức bằng tiền mặt 20%. Trước đó, doanh nghiệp đã trả cổ tức với tỷ lệ 10% tiền mặt, dự kiến 10% tiền mặt còn lại sẽ được thực hiện trong quý II năm nay.

Năm 2021, FPT đặt kế hoạch doanh thu ước đạt 34.720 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.210 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 16% và 18% so với thực đạt năm trước đó. Với kế hoạch này, FPT dự kiến sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).

Kết thúc quý đầu tiên, FPT ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan, với tổng doanh thu đạt 7.586 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.151 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,4% và 22,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, công nghệ tiếp tục là mảng kinh doanh chủ lực của doanh nghiệp khi mang về 4.155 tỷ đồng doanh thu và 554 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 15,6% và 29,3% so với cùng kỳ năm trước.

Đóng vai trò chủ lực, khối công nghệ của FPT đóng góp 40% vào tổng lợi nhuận trước thuế và 55% vào tổng doanh thu của toàn tập đoàn. Doanh số ký mới của khối công nghệ đạt 5.834 tỷ đồng, mức cao nhất trong 4 quý gần đây và tăng trưởng 46,3% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường trong nước của FPT cũng ghi nhận kết quả tăng trưởng cao cả về doanh thu và lợi nhuận trước thuế, đạt lần lượt 986 tỷ đồng, tăng 40,1% và 59 tỷ đồng, tăng 1.828,7% so với cùng kỳ.

Tại thị trường nước ngoài, doanh thu lĩnh vực dịch vụ công nghệ thông tin ghi nhận 3.169 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 9,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của lĩnh vực dịch vụ này đạt 495 tỷ đồng, tăng trưởng 16,4% so với quý 1/2020, thời điểm thị trường quốc tế chưa bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày 17/5, cổ phiếu FPT tăng 900 đồng lên mức 85.700 đồng/cổ phiếu.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM