Cách xóa nhiều trang trong Word

Khi sử dụng phần mềm Microsoft Word, bạn có thể xóa nhiều trang khỏi một tài liệu lớn. Dưới đây là cách xóa nhiều…