Bí quyết của người khôn ngoan

Người khôn ngoan không buôn chuyện, cũng không để tâm người khác nói xấu mình, họ tin tưởng bản thân, không để sai…