Doanh thu của FPT Telecom trong quý I/2021 tăng ổn định

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã: FOX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, với doanh thu thuần 2.925 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
 FPT Telecom vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021, với doanh thu thuần 2.925 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhờ kiểm soát tốt các chi phí nên kết thúc quý I/2021, doanh nghiệp ghi nhận lãi sau thuế 461 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2020.
Năm 2021, FPT Telecom đặt mục tiêu đạt 12.700 tỷ đồng doanh thu và 2.380 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, với kết quả trên doanh nghiệp đã thực hiện được 23% mục tiêu doanh thu và 24% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Theo FPT Telecom, có được kết quả này là do trong kỳ doanh nghiệp đã tiếp tục tăng cường chất lượng đường truyền, thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy bán hàng, cắt giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.
Tại thời điểm cuối tháng 3/2021, FPT Telecom sở hữu 16.032 tỷ đồng tổng tài sản; trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gần 580 tỷ đồng; tài sản phải thu ngắn hạn, chủ yếu các khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi 1.039 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn và dài hạn hơn 12.800 tỷ đồng.
Nợ phải trả của doanh nghiệp 10.496 tỷ đồng, chiếm phần lớn là nợ ngắn hạn; trong đó, vay và nợ thuê tài chính 6.927 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm.
Về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021, FPT Telecom dự kiến sẽ triển khai đầu tư 6 dự án với tổng kinh phí là 711 tỷ đồng.
TH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM