Bamboo Capital (BCG) lên kế hoạch trả 8% cổ tức năm 2020 vào tháng 7

117
HĐQT CTCP Bamboo Capital (BCG – sàn HOSE) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức 8% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 800 đồng. Thời điểm chốt danh sách cổ đông dự kiến vào tháng 7/2021, thời gian thanh toán dự kiến ngày 29/7/2021.

Bên cạnh đó, Bamboo Capital dự kiến phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ 50:1, tức cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (hơn 248,5 tỷ đồng). Thời gian trả cổ tức bằng cổ phiếu được thực hiện sau khi được UBCK thông báo về việc nhận đủ tài liệu báo cáo phát hành thêm cổ phiếu, dự kiến trong tháng 7/2021.

Mới đây, ĐHCĐ thường niên Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu thuần 5.375 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 806,4 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 190% về doanh thu và 203% về lợi nhuận. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến ở mức 12%.

Ngoài ra, để huy động nguồn lực, BCG đã thống nhất kế hoạch chào bán 148,77 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, thời gian dự kiến trong quý 3/2021. Số tiền BCG dự kiến huy động được sau đợt chào bán này hơn 1.785 tỷ đồng, dùng để bổ sung vào vốn lưu động của doanh nghiệp. Cũng trong năm 2021, BCG dự kiến chào bán thêm 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2021, Bamboo Capital ghi nhận doanh thu đạt 633,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 200,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 64,6% và 1.393,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 31/3/2021, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 21,1% so với đầu năm lên 29.221,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.538,4 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn đạt 7.729,8 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 4.469,6 tỷ đồng, chiếm 15,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 2.200,5 tỷ đồng, chiếm 7,5% tổng tài sản.

Bên cạnh đó, đến cuối tháng 3/2021, tổng nợ vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi đã tăng tới 54,25% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 3.577,9 tỷ đồng lên 10.178,3 tỷ đồng và chiếm 34,8% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/5, cổ phiếu BCG giảm 1,6% xuống 12.400 đồng/cổ phiếu với khối lượng khớp hơn 1,44 triệu đơn vị.

N.T

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM