22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ 22 đến 26-3

102

Tuần từ ngày 22 đến 26-3, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 22 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông.

* Ngày 28-6, CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (HNX: DP3) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 8.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 26-3 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 29-3.

* Ngày 5-5, CTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai (UPCoM: TMW) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-3 và ngày ĐKCC là 29-3.

* Ngày 9-4, CTCP Thanh Hoa – Sông Đà (HNX: THS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 26-3 và ngày ĐKCC là 29-3.

* Ngày 27-4, CTCP Viễn thông VTC (HNX: VTC) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 1.100 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-3 và ngày ĐKCC là 26-3.

* Ngày 20-4, CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 25-3 và ngày ĐKCC là 26-3.

* Ngày 7-4, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-3 và ngày ĐKCC là 25-3.

* Ngày 28-4, CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 (HNX: CX8) trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, 150 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-3 và ngày ĐKCC là 25-3.

* Ngày 26-5, CTCP Bê tông Ly tâm An Giang (UPCoM: ACE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-3 và ngày ĐKCC là 25-3.

* Ngày 12-4, CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (UPCoM: EPH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-3 và ngày ĐKCC là 25-3.

* Ngày 12-4, CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh (UPCoM: HTU) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 64 đồng/CP, ngày GDKHQ là 24-3 và ngày ĐKCC là 25-3.

* Ngày 14-5, CTCP Sách và Thiết bị Trường học Long An (HNX: LBE) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-3 và ngày ĐKCC là 24-3.

* Ngày 15-4, CTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk (UPCoM: EAD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-3 và ngày ĐKCC là 24-3.

* Ngày 29-4, CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (HNX: ECI) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-3 và ngày ĐKCC là 24-3.

* Ngày 7-4, CTCP Mắt kính Sài Gòn (UPCoM: SOV) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-3 và ngày ĐKCC là 24-3.

* CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 23-3 và ngày ĐKCC là 24-3.

* Ngày 5-4, CTCP Kiên Hùng (HNX: KHS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-3 và ngày ĐKCC là 24-3.

* Ngày 29-4, CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội (HNX: EBS) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-3 và ngày ĐKCC là 24-3.

* Ngày 8-4, CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: SGD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 23-3 và ngày ĐKCC là 24-3.

* Ngày 21-5, CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội (HNX: TPH) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-3 và ngày ĐKCC là 23-3.

* Ngày 20-4, CTCP Logistics Vinalink (HOSE: VNL) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 800 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-3 và ngày ĐKCC là 23-3.

* Ngày 17-6, CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (HOSE: VDP) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-3 và ngày ĐKCC là 23-3.

* Ngày 2-4, CTCP Sơn Á Đông (UPCoM: ADP) trả cổ tức đợt 4/2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 22-3 và ngày ĐKCC là 23-3.

LÊ MINH
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM